• Rådgivning ved prosjekteringsarbeid 
  • Registrering av trær
  • Tilstands- og risikovurdering 
  • Taksering av trær 
  • Trefaglig rådgiver for Trondheim kommune
Fiberkabler i grøft med beskyttede trerøtter
Beskyttelse av trerøtter ved legging av fiberkabler i grøft.

Vi har fagutdanning innen etablering og skjøtsel av trær. Trær i bymiljø, parker og ellers tett befolkede områder byr ofte på utfordringer, men er svært viktig for miljø og trivsel. Som fagpersoner kan vi rettlede i prosjekteringsarbeid og ved videre ivaretakelse og skjøtsel av trær.

Vi utfører også registrering av trær. Dette for at oppdragsgivere kan få en oversikt over trærne man har ansvar for. Vi vil videre kunne komme med råd om skjøtsel og tiltak for de aktuelle trærne.

Det er eierens ansvar å sørge for at trærne på eiendommen er sikre. Ved en tilstandsvurdering av trær bedømmer vi treets vitalitet og ser etter mekaniske skader. Basert på våre observasjoner kan vi uttale oss om treets tilstand, risikonivå og komme med en anbefaling på eventuelle tiltak.

Vakkert, gammelt tre
Tilstandsvurdering av vakkert, gammelt tre

Taksering av trær er aktuelt for å fastsette treets verdi før en eventuell skade, ved allerede utført skade på trær og ved ulovlig fjerning av trær. Treets økonomiske verdi vurderes i forhold til hva det vil koste å etablere et tilsvarende tre. Summen kan danne grunnlag for et eventuelt erstatningskrav.

Trondheim kommune har en oppdatert versjon av «Veileder for arbeid nær trær«. Der stilles det krav om trefaglig rådgiver ved bl.a graving i rotsonen til trær på kommunens grunn. Trøndelag Trepleie as er godkjent for oppgaven, og kan kontaktes av oppdragsgivere som skal utføre slike arbeider.

Ta kontakt for mer informasjon om våre rådgivingstjenester.