Beskjæring
Trekronesikring
Planting og riktig valg av treslag

Vi beskjærer alle typer trær. Ved beskjæring av unge trær sørger vi for at trærne kan etablere sterke greiner jevnt fordelt på stammen. Unge trær vil i større grad kunne formes, siden de tåler mer beskjæring enn eldre trær. I eldre trær fjerner vi tørre, døende og skadde greiner som har potensial til å ødelegge hvis de faller ned. Noe av den levende greinmassen vil også kunne fjernes for å få et sikrere og luftigere tre, med mindre sannsynlighet for sopp og råteangrep.

Trekronesikring utfører vi for å bevare trær med stort skadepotensial. Tunge greiner og deler av stammer kan sikres for å minske risikoen for brekkasjer og redusere skadeomfanget.

Vi tilbyr også hjelp til riktig valg av treslag og planting. Trær blir ofte større en man i utgangspunktet har tatt høyde for, men med riktig treslag og et egnet plantested vil man unngå å bli overrasket.