Roger Berg
Daglig leder
Arborist/Tømrer
tlf: 4000 9940

Åse Reistad
Arborist
Agronom
tlf: 4000 9940

Ørjan Avdem
Arborist
Skogtekniker
tlf: 4000 9940

Trøndelag Trepleie AS planlegger og gjennomfører alle typer oppdrag knyttet til trær for privatkunder og andre oppdragsgivere. Vårt nedslagsfelt er Midt-Norge.

Midt-Norges eneste trepleiefirma med fagutdannede arborister.

Trøndelag Trepleie AS består av tre arborister utdannet ved Fagskolane i Hordaland. Dette er den eneste offentlige godkjente utdanning for arborister i Norge. En arborist har trær som sitt fagfelt. I tillegg til praktiske ferdigheter innen sikker treklatring, bruk av motorsag og trefelling, har en fagutdannet arborist betydelig teoretisk kompetanse om trær. Treets biologi og oppbygging, sjukdom og skadegjørere samt jord og jordegenskaper er noen av områdene en arborist trenger å ha kunnskap om for å kunne utøve god trepleie.

Trefaglig rådgiver for Trondheim kommune

Trondheim kommune har en oppdatert versjon av "Veileder for arbeid nær trær". Der stilles det krav om
trefaglig rådgiver ved bl.a graving i rotsonen til trær på kommunens grunn.
Trøndelag Trepleie as er godkjent for oppgaven, og kan kontaktes av oppdragsgivere som skal utføre 
slike arbeider.

 

Send oss en henvendelse